Práce na střeše: jištění, vybavení, legislativa, tipy

Co vám hrozí při práci na střeše a jaké známe typy střech

Rozlišujeme mezi střechou plochou a šikmou, při práci na nich existují typicky tato rizika:

  • nebezpečí pádu z volných okrajů (plochá i šikmá střecha)
  • sklouznutí z šikmých ploch ((šikmá střecha)
  • propadnutí střešní konstrukcí (plochá i šikmá střecha)

I na ploché střeše je nutné zabezpečit, aby pracovník nemohl přistoupit až k hraně střechy kvůli riziku pádu > vymezit pracovní plochu.

Při zajišťování bezpečnosti pracovníků platí, že kolektivní opatření mají přednost před osobními ochrannými prostředky (např. zábradlí a lešení).

K použití osobního zajištění pomocí OOP proti pádu přistupujeme v situaci, kdy pracovní situace neumožňuje nebo komplikuje použití kolektivní ochrany.

VELKOU VÝHODOU POUŽITÍ OOP OPROTI KOLEKTIVNÍ OCHRANĚ JE JEJICH NIŽŠÍ CENA, RYCHLOST UVEDENÍ DO PROVOZU A MOŽNOST POUŽÍVAT JE NA VÍCERO OBJEKTECH A OPAKOVANĚ.

Co budete pro práci na střeše rozhodně potřebovat a jak vytvořit kotevní bod?

K základnímu vybavení pro práci ve výškách patří následující:

Za co kotvit a co je k tomu potřeba?

  • kotvící prvky na zemi, typicky strom
  • komíny a krovy, pochozí lávky aj.
  • instalace pevných kotevních bodů: do betonu, plechu, dřeva

Proč se vůbec jistit?

Použití OOPP pro práci ve výškách zajišťuje bezpečnost řemeslníků a při vhodně zvoleném vybavení i urychluje a zkvalitňuje odvedenou práci. Výsledek?

  • Zdraví pracovníků
  • Vyšší efektivita práce
  • Nižší náklady na úrazy

 Pravidla BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky upravuje nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

   TIP !!!  

Nevíte si rady, jaké vybavení vybrat? Proto ty z Vás jsme připravili hotové sety: