Zachycení pádu versus zamezení pádu, jaký je v tom rozdíl?

Zamezením pádu rozumíme opatření, která vedou k tomu, že k pádu ani nemůže dojít. Pracovní pozice a pohyb člověka ve výšce jsou vymezeny tak, že se nedostane do prostoru bezprostředně nad volnou hloubkou.

Pro vymezení pracovní pozice používáme 

1) osobní ochranné prostředky proti pádu - helmu, zachycovací postroj, lanyard nebo jiný spojovací prvek - práce na ploché střeše, práce z vysokozdvižné plošiny, 

2) Systém zajištění proti pádu, který se skládá z kotvících bodů, eventuelně prvků, které je spojují a umožňují pohyb mezi nimi. Typicky jde o mobilní kotvící systém, ocelová lana aj.


  T I P     Zamezení pádu má vždy přednost před zachycením pádu: je bezpečnější a méně náročnější na znalost metodiky zaměstnance.

Opatření pro zachycení a zrlumení pádu používáme v situaci, kdy se člověk pohybuje nad volnou hloubkou, ale nepoužívá pro pohyb lanovou techniku. Na mysli máme pohyb po žebřících, lešení, konstrukcích, práce na střeše se sklonem do 45 stupňů. Pokud k pádu dojde, je nutné zabezpečit, aby člověk nespadl na zem, aby byl pád co nejkratší a zároveň ztlumit energii pádu na míru únosnou pro lidský organismus. 

Vybavení se opět dělí na osobní ochranné prostředky proti pádu - helmu, zachycovací postroj

1) tlumič pádu, eventuelně zachycovač pádu (v případě práce na střeše) - tedy trhací tlumič s karabinami nebo jiným typem spojek či háků. Jejich výhodou je skladnost a cena.

2) Druhou možností jsou zatahovací zachycovače pádu, které jsou vhodné pro trvalé umístění v místě, kde se zaměstnanci pohybují pravidelně a často. Např. kvůli údržby anebo při výstupu na jeřáb ve výrobě a stavebnictví.

*Za titulní fotku děkujeme webu www.aerialliftequipment.com