Životnost osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky Singing Rock

Každý OOPP proti pádu má svou životnost, která je dána výrobcem a uvedená v návodu k použití u daného výrobku. Singing Rock určuje životnost svých produktů takto:

×   od data 1. použití

×× od data výroby za předpokladu správného skladování a správně vedeného evidenčního listu dle návodu k použití

Životnost výrobku se může výrazně zkrátit při jeho nadměrném používání. V případě nebezpečného poškození nebo při výrazném úbytku materiálu je nutno výrobek vyřadit z užívání.