Pracovní blokanty

Blokant, jinak také lanová svěra, slouží pro výstup po laně nebo pro fixaci těla ve vhodné poloze (v případě blokantu hrudního). Dělíme je na ruční, hrudní, nožní nebo kolenní blokanty.

Samostatnou kapitolu tvoří polohovací blokanty (norma , ty neslouží pro výstup, ale pro fixaci a zaujetí pracovní polohy.