bexamed@bexamed.cz

[+420] 284 683 063

Sídlo společnosti a prodejna

Bexamed s.r.o.
Miranova 148/10
102 00, Praha 10

IČ: 24766356
DIČ: CZ24766356

Společnost je evidována u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka C 172570

Číslo účtu pro úhradu objednaného zboží:
FIO Banka
2600095970/2010
(jako variabilní symbol používejte číslo objednávky)