Statická lana

Statické lano je nezbytný parťák pro zajištění bezpečnosti práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Patří k základním OOP pro prevenci pádu z výšky. Prodáváme jak hotové délky, tak na metráž podle Vaší potřeby.

Pracovní lana podléhají normě EN 1891 a dělí se na typ A a typ B. Typ A je určen pro jištění osob, typ B jako lano pomocné. Liší se minimální pevností 22/18 kN, průměrem - typ B většinou do 9 mm a váhou.

Typický průměr lana pro výškové práce je 11 mm, délka se liší podle potřeby. Na rozdíl od horolezeckých lan, neslouží pracovní pro zachycení pádu - jsou totiž nízkoprůtažná. Pro lanový přístup používáme dvě lana a doporučujeme vybírat odlišné barvy pro lepší orientaci.

Statická lana najdou uplatnění i při záchraně (hasiči, horská služba, zdravotnické záchranky), u taktických složek - policie a armády a v arboristice (stromolezectví).

Stejně jako u ostatních osobních ochranných pracovních prostředků je nutné provádět jejich revizi každých 12 měsíců.