Mobilní kotvící systémy

Vhodné pro opakované zřizování dočasných kotvících systému, např. na střechách, konstrukcích a průmyslových objektech jako součást systému zachycení pádu, umožňující maximální svobodu pohybu. Rychlá a snadná instalace i deinstalace.