Trhací tlumiče pádu

Tlumiče pádu pro práci na konstrukcích, žebřících, stožárech, v některých případech používáné i v kombinaci se zachycovači pádu při lanovém přístupu. Dostupné varianty se zašitými spojkami různých velikostí i bez spojek, v pevných i nastavitelných délkách. Po pádu se tlumič aktivuje - párání pevnostního šití sníží rázovou sílu působící na tělo. Používají se v kombinaci s postroji pro zachycení pádu.