Pracovní bezpečnostní postroj je základním osobním ochranným pracovním prostředkem proti pádu pro práci ve výškách. Prodáváme sedací pracovní postroje splňující normu EN 813, zachycovací postroje s normou EN 361 i celotělové postroje pro pracovní lezení (lanový přístup) splňující navíc normu pro pracovní polohování EN 358.