Pracovní postroj je základním osobním ochranným pracovním prostředkem proti pádu při práci ve výškách. Prodáváme sedací pracovní postroje splňující normu EN 813, zachycovací postroje s normou EN 361 i celotělové postroje splňující navíc normu pro pracovní polohování EN 358.