Hrudní postroje v kombinaci se sedacím pracovním úvazkem (nebo lezeckým postrojem) optimalizují pozici těla ve visu a při pádu a zvyšují tak bezpečnost i komfort.