Ochranné štíty

Ochranné obličejové štíty a hledí ochranných přileb podle EN 166 a EN 1731. Norma EN 166 pojednává o všeobecných funkčních požadavcích pro různé druhy prostředků k ochraně očí a obsahuje např.: - provedení; - klasifikaci; základní požadavky kladené na veškeré prostředky k ochraně očí; - různé doplňkové a volitelné požadavky; - rozdělení požadavků, zkoušek a použití; - značení; - informace pro uživatele. Požadavky na činitel prostupu pro různé druhy filtrů jsou uvedeny v samostatných normách.

Norma EN 1731 specifikuje materiály, konstrukci, funkční požadavky, zkušební metody a požadavky na značení pro prostředky z pletiva k ochraně očí a obličeje. Tato norma není vhodná pro prostředky k ochraně očí a obličeje pro použití proti rozstřikující se tekutině (včetně roztaveného kovu), riziku vyplývajících z horkých pevných částic, elektrických nebezpečí, infračervenému a ultrafialovému záření. Tato norma se netýká ani ochranných prostředků z pletiva, které se používají ve sportu např. v ledním hokeji nebo při šermu.