Sedací pracovní úvazky určené pro práci ve visu a pracovní polohování.