Slaňovací brzdy

Jistící a slaňovací brzdy pro sestup a výstup po laně, dojišťování druholezce z jistícího stanoviště i případné jištění prvolezce při výstupu na konstrukci "odspoda". Vybrané modely zvládnou i spuštění člověka, evakuaci (slanění ve dvou) a záchranu.

Vlastnosti a užití některých brzd, které by Vás mohly zajímat:

  • anti panic - při prudkém zatažení za slaňovací páku (třeba vlivem leknutí, stresu, úrazu...) dojde k zablokování brzdy a zabránění pádu.
  • auto lock - systém, který automaticky uvede ovládací páku do zajištěného stavu, proto ji pri nutnosti zaujetí pracovní polohy už pracovník nemusí zajišťovat ručně
  • opatření proti špatnému založení lana, které by jinak vedlo k pádu
  • spouštění břemen nebo člověka; kladkostroje, vypínání lana, přenosný kotvící bod
  • záchrana - slanění ve dvou