Vybavení pro výškové práce - Karabiny - pevnost v příčné ose - 13 kN